MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.19/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.09/2018 PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË VEÇANTË "ZONAT RURALE MË PAK TË ZHVILLUARA" - NGRITJA E AFTËSIVE KONKURUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PËRFSHIRJA E KOMUNITETIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICËS VERIORE, DHE MASËS PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.15/2018 11.12.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 18/2018 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2018 I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.17/201811.12.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.17/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.05/2018 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 201822.10.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 16/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.09/2018 PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË VEÇANTË “ZONAT RURALE MË PAK TË ZHVILLUARA” - NGRITJA E AFTËSIVE KONKURUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PËRFSHIRJA E KOMUNITETIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICËS VERIORE, DHE MASËS PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE, I PLOTËSUAR DHE NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.15/201822.10.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR.15/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.09/2018 PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË VEÇANTË "ZONAT RURALE MË PAK TË ZHVILLUARA"- NGRITJA E AFTËSIVE KONKURUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PËRFSHRJA E KOMUNITETIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICËS VERIORE, DHE MASËS PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE23.08.2018UDHEZIM ADMINISTARTIV (MBPZHR) - NR. 11/2018 PËR CILËSINË, STANDARDET, KUSHTET E IMPORTIT TË MJALTIT, QUMËSHTIT TË BLETËS DHE PRODUKTEVE TJERA TË BLETARISË15.08.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 12/2018 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË SHËNDETIT PUBLIK, SHËNDETIT TË KAFSHËVE DHE ÇERTIFIKIMIT PËR IMPORTIN E PRODUKTEVE TË PESHKIMIT, GUACAVE TË GJALLA DYMEMBRANORE, MEMBRANORËVE TË GJALLË, GASTROPODËVE TË DETIT, TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR15.08.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 14/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.06/2017 PËR KUSHTET E VEÇANTA TË EVIDENTIMIT, KONTROLLIT DHE SHENJËZIMIT TË MIELLIT, I CILI VENDOSET NË QARKULLIM TË LIRË NË TREGUN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS15.08.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 13/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.03/2018 PËR PAGESA DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 2018 25.07.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 09/2018 PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË VEÇANTË "ZONAT RURALE MË PAK TË ZHVILLUARA" - NGRITJA E AFTËSIVE KONKURUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PËRFSHIRJA E KOMUNITETIT NË ZHVILLIM RURAL NË REGJIONIN E MITROVICËS VERIORE, DHE MASËS PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE25.05.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.05/2018 PËR MASAT HE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILIM RURAL PËR VITIN 201810.04.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 04/2018 PËR KËRKESAT E GJURMIMIT TË USHQIMIT ME ORIGJINË SHTAZORE10.04.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 06/2018 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.06/2016 PËR SUBSTANCAT AKTIVE FARMAKOLOGJIKE DHE KLASIFIKIMI I TYRE LIDHUR ME LIMITIN MAKSIMAL TË MBETJEVE NË PRODUKTET USHQIMORE ME PREJARDHJE SHTAZORE10.04.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 03/2018 PËR PAGESA DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 2018 09.03.2018UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2018 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHËVE SHOQËRUESE05.03.2018UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 01/2018 PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR PËR SHËRBIMET VETERINARE NË TEREN23.02.2018
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30