REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Lista e përfituesve 2019

Lista e bizneseve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, Therrje te kafsheve dhe Akuakulture, Sipërfaqe dhe Blektori 201912.05.2020Lista e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 201912.05.2020Lista e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 201912.05.2020Lista e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 201912.05.2020Lista e bizneseve përfituese për Pagesa Direkte-Sipërfaqe dhe Blegtori, 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, gjashtëmujori i dytë 201912.05.2020Lista e pestë e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, Therrje te kafsheve dhe Akuakulture, 201912.05.2020Lista e bizneseve përfitues për Pagesa Direkte-Qumësht sipas cilësisë, Therrje te kafsheve dhe Akuakulture, 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Siperfaqe 201912.05.2020Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Blegtori 201912.05.2020
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31