MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 10/2012 Për kompensim financiar për drunj, të mbjella dhe objekte tjera të paluajtshme në tokë të këmbyer 27.12.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 07/2012 Për metodologjinë e sqarimit të pronësisë në projektet e pa përfunduara të rregullimit të tokës27.12.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 09/2012 Për kriteret dhe përmbajtjen e marrëveshjes me shkrim 27.12.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 08/2012 Për vlerësimin e pjellorisë dhe përshtatshmërisë së tokës së përfshirë në projekt të rregullimit të tokës27.12.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 14/2012 Për ndryshim dhe plotësimin e udhëzimit administrativ NR.03/2012 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 201213.12.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 12/2012 Për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve29.10.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2012 Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.03/2012 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 201427.08.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 06/2012 Për ndryshimi plotësimin e udhëzimit administrativ nr.01.2012 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 2012 30.03.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 04/2012 Për ndryshimi plotësimin e udhëzimit administrativ nr.02/2010 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.09/2009 autorizmi për certifikim te produkteve për mbrojtjen e bimëve30.03.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2012 Për klasifikimin e Përshtatshmërisë se Tokës bujqësore 30.03.2012UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 03/2012 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 201208.03.2012
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30