MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Teknologji Informative dhe Shërbime Logjistike

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për TI dhe Shërbime Logjistike janë:

-    Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të ministrisë;
-    Siguron mbështetje në fushën e teknologjisë informative;
-    Menaxhon inventarin dhe depot e ministrisë;
-    Koordinon kërkesat dhe nevojat e ministrisë për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;
-    Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e ministrisë;
-    Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të ministrisë.

Kontakti:
Fatmir Istrefi - Udhëheqës i Divizionit për TI dhe Shërbime Logjistike
Tel: +383(0)38/200 - 38 - 446
E-mail: [email protected]  


Divizioni  për  teknologji  informative

Kontakti:
Alban Azemi - Zyrtar i lartë për TI
Email: [email protected]
Tel: +383(0)38/200 - 38-446

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31