REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Qasje në Dokumente Publike

Zyrtari kompetent për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike:
Albulena Maloku
Zyrtare e Lartë për Komunikim me Publikun
Tel: +383 (0) 38 200 38 702
Email: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29