REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Qasje në Dokumente Publike

Zyrtari kompetent për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike:
Albulena Maloku
Zyrtare e Lartë për Komunikim me Publikun
Tel: +383 (0) 38 200 38 702
Email: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30