MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Vreshtarisë

1.    Detyrat dhe pÑ‘rgjegjësitÑ‘ e Divizionit të Vreshtarisë janë:
1.     Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve e politikave dhe strategjisë zhvillimore në Vreshtari;

2.     Pranon, shqyrton dhe kërkesat për numër identifikues të vreshtarëve;

3.     Mirëmban dhe azhurnon Kadastrën e Vreshtave;

4.     Evidenton shkuljet, mbjelljet dhe rimbjelljet;

5.     Pranon raporte të kontrollit nga tereni;

6.     Përgatit planet strategjike për zhvillimin e vreshtarisë;

7.     Krijon kushte për trajnime dhe aplikim të shërbimeve këshilluese në Vreshtari;
 
8.     Përgatite dhe shpërndan raporte nga vreshtaria për palët e interesit;

9.     Përcakton varietetet e rekomanduara dhe rekomandon kufizimin e rendimentit sipas varieteteve dhe destinimit të rrushit.

10.    Përcjellë pjekjen e rrushit dhe rekomandon vjeljen bazuar në parametrat laboratorikë.

Kontakti:
Nesim Morina - Udhëheqës i  Divizionit të Vreshtarisë 
Email: [email protected];
Tel: +383(0)29-276-426

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30