REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Raportet dhe Publikimet

Analiza e tregut të mjedrës17.10.2019ANALIZA E TREGUT TË BORONICËS23.04.2019ANALILZA E TREGUT TË UJIT TË PIJËS TË AMBALAZHUAR23.04.2019Raporti i Gjelbër i Kosovës 201818.03.2019Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 201818.03.2019ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2011 - 2017 DEPARTAMENTI I ANALIZAVE EKONOMIKE DHE STATISTIKAVE BUJQËSORE Shkurt18.03.2019ANALIZA E TREGUT TË QEPËS - Shkurt 201918.03.2019Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 2017 14.02.2018Raporti i Gjelbër 201714.02.2018Kosovo Green Report 201605.04.2017KATALOGU EKONOMIK PËR PRODHIME BUJQËSORE 201611.01.2017Tregu i Fasules21.11.2016Analiza e Tregut të Vezëve dhe Mishit të Pulës21.11.2016ARDP Audit Report02.08.2016ARDP - Management Letter02.08.2016TREGU I FTOIT30.03.2016TREGU I DOMATES30.03.2016RAPORTI I GJELBËR 201503.03.2016TREGU I SPECIT02.12.2015TREGU I MISHI02.12.2015TREGU I QUMËSHTIT02.12.2015TREGU I PATATES02.12.2015FADN 201402.12.2015REGJISTRIMI I BUJQËSISË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2014 - Rezultatet Përfundimtare26.11.2015Regjistrimi i Bujqësisë në Republikën e Kosovës 2014 - Raporti i Cilësisë26.11.2015Raporti vjetor i AZHB-së 2014 23.09.2015Tregu i Mollës24.07.2015Tregu i Kumbullës04.06.2015Tregu i Rrushit04.06.2015Tregu i Dredhëzës19.05.2015Analiza e importit, Eksportit dhe Prodhimtarisë së Drithërave në Kosovë19.05.2015Libër për Ngjyrosje për Fëmijët - Pyjet janë Burim i Jetës20.03.2015Raporti i Gjelbër 201426.12.2014Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 201326.01.2013Inventarizimi Nacional i Pyjeve Kosovë 201226.01.2012
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31