REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Raportet dhe Publikimet

UDHËZUES PËR KULTIVUESIT E SERRAVE NË KOSOVË04.09.2020Kultivimi i grurit dhe misrit në Kosovë (1939-201925.08.2020ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2017 - 201812.06.2020KATALOGU EKONOMIK PËR PRODHIME BUJQËSORE 20108.05.2020Bujqësia në figura dhe shifra20.02.2020SHKËMBIMI TREGTAR I PRODUKTEVE BUJQËSORE 2014-201810.01.2020ANALIZA E TREGUT TË KUNGULLI10.01.2020RAPORTI I GJELBËR 201910.01.2020ANALIZA E TREGUT TË MANAFERRËS10.12.2019Analiza e tregut të mjedrës17.10.2019ANALIZA E TREGUT TË BORONICËS23.04.2019ANALILZA E TREGUT TË UJIT TË PIJËS TË AMBALAZHUAR23.04.2019Raporti i Gjelbër i Kosovës 201818.03.2019Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 201818.03.2019ÇMIMET E PRODUKTEVE BUJQËSORE NË KOSOVË 2011 - 2017 DEPARTAMENTI I ANALIZAVE EKONOMIKE DHE STATISTIKAVE BUJQËSORE Shkurt18.03.2019ANALIZA E TREGUT TË QEPËS - Shkurt 201918.03.2019Raporti i Gjelbër 201714.02.2018Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqësore 2017 14.02.2018Kosovo Green Report 201605.04.2017KATALOGU EKONOMIK PËR PRODHIME BUJQËSORE 201611.01.2017Tregu i Fasules21.11.2016Analiza e Tregut të Vezëve dhe Mishit të Pulës21.11.2016ARDP - Management Letter02.08.2016ARDP Audit Report02.08.2016TREGU I FTOIT30.03.2016TREGU I DOMATES30.03.2016RAPORTI I GJELBËR 201503.03.2016TREGU I MISHI02.12.2015TREGU I QUMËSHTIT02.12.2015TREGU I PATATES02.12.2015FADN 201402.12.2015TREGU I SPECIT02.12.2015Regjistrimi i Bujqësisë në Republikën e Kosovës 2014 - Raporti i Cilësisë26.11.2015REGJISTRIMI I BUJQËSISË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2014 - Rezultatet Përfundimtare26.11.2015Raporti vjetor i AZHB-së 2014 23.09.2015Tregu i Mollës24.07.2015Tregu i Kumbullës04.06.2015Tregu i Rrushit04.06.2015Analiza e importit, Eksportit dhe Prodhimtarisë së Drithërave në Kosovë19.05.2015Tregu i Dredhëzës19.05.2015Libër për Ngjyrosje për Fëmijët - Pyjet janë Burim i Jetës20.03.2015Raporti i Gjelbër 201426.12.2014Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 201326.01.2013Inventarizimi Nacional i Pyjeve Kosovë 201226.01.2012
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31