REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Ministri

Nenad RikaloMinistër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Nenad Rikalo është autor dhe bashkautorë i disa publikimeve mbi planifikimin strategjik dhe reformat e politikave publike në nivel lokal apo qendror. Prej aftësive punuese të cilat janë të rëndësishme për udhëheqjen e ministrisë, vërtetohet se posedon: zhvillimin dhe zbatimin e politikave publike, planifikimin strategjik dhe operativ, menaxhimin e projekteve dhe programeve.

Gjatë periudhës 20 vjeçare të përvojës së punës ka pasur rastin të punojë për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Menaxhim të Projekteve (UNOPS), Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Qendrën Regjionale për Ekologji (REC), Organizatën Holandeze Milieucontact International, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe në botën e sektorit të OJQ-ve por edhe si konsulent kryesor në projektet e ndryshme regjionale.

Nenad Rikalo është i njohur në fushën e prodhimit dhe përpunimit të ushqimit sipas zhvillimit të teknologjive bashkëkohore të tharjes së pemëve, perimeve dhe bimëve medicinale përmes të ashtuquajturës tharje me vakum. Njohuritë e veta në fushën e kimisë dhe teknologjisë i zbatoi në zhvillimin e metodave të cilat japin produkte të cilësisë së lartë të cilat janë jashtëzakonisht të kërkuara në treg.


 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31