REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

Të gjithë fermerët nga komuna e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, aplikimet për Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural mund t’i dorëzojnë në Zyrën Rajonale, që ndodhet në rrugën “Cika Jovina” Nr. 3, kati II, Qyteti i Veriut, në Mitrovicën e Veriut.

Njoftim për fermerëProgrami për Zhvillimin Rural 2019Korrigjim teknik nr. 1 i PBZHR-2019THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSUDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 101: INVESTIMET NË ASETET FIZIKE TË EKONOMIVE BUJQËSOREDEKLARATË NËN BETIM - Masa 101Formulari për Aplikim - Masa 101Formulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.1 PemëtFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.2 - Serra, depo për pemë, perime dhe patateFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.3 - Prodhimi i mishitFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.4 - Prodhimi i qumështitFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.5 - RrushiFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.6 - VezëtLista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 101Model - Biznes Plan - Masa 101Modeli - Projekt Propozimi - Masa 101Pjesa financiare- Masa 101Udhëzues për Aplikues - MASA PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSOREFormulari për Aplikim - Ujitja e tokave bujqësoreFormulari për Indikatori - Masa Ujitja e tokave bujqësoreLista e dokumenteve të dorëzuara - Ujitja e Tokave BujqësoreUDHËZUES PËR APLIKUES 2019 - Masa 103. - ‘’Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore,,Formulari për Aplikim - Masa 103Formulari për Indikator Masa 103 -Nënmasa 103.1 Përpunimi i QumështitFormulari për Indikator Masa 103 -Nënmasa 103.2 - Përpunimi i mishitFormulari për Indikator - Masa 103 - Nënmasa - 103.3 Përpunimi i frutave dhe perimeveFormulari për Indikator - Masa 103 - Nënmasa - 103.4 Përpunimi i verësLista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 103Model - Plan Biznesi - Masa 103Pjesa financiare- Masa 103UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 302: DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESEVEDeklarata nën betim - Masa 302Formulari për Aplikim - Masa 302Formulari për indikator - Masa 302Lista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 302Model - Planit të Biznesit - Masa 302Model - Projekt Propozim për nënmasën 302.4 Zhvillimi i turizmit ruralModel për Projekt- Propozim - Masa 302Pjesa financiare- Masa 302Udhëzues për aplikues - Masa 303 “ZBATIMI I STRATEGJIVE ZHVILLIMORE LOKALE - QASJA LEADER”Formulari për Aplikim - Masa 303Lista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 303Numri i vendeve të reja të punës varësisht nga kapaciteti prodhues i cili do të realizohet me projektin e paraparë me aplikacion THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT E REPUBLIKËS SË KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.18/2019 PËR PROGRAMIN E VEÇANTË INTEGRIMI SOCIO - EKONOMIK PËR FERMAT E VOGLA PËR VITIN 2019FORMULARI PËR APLIKIM - PROGRMI I VEÇANTË INETGRIMI SOCIO-EKONOMIK I FERMAVE TË VOGLA-2019Programi i veçantë INETGRIMI SOCIO-EKONOMIK I FERMAVE TË VOGLAMODEL PËR PËRGATITJEN E PROJEKT-PROPOZIMIT PROGRMI I VEÇANTË INETGRIMI SOCIO-EKONOMIK I FERMAVE TË VOGLA-2019
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31