REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari

Departamenti per Vreshtari dhe Verëtari (DVV) në kuadër të Ministrisësë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjës për menaxhimin e pasurive vreshtare dhe verëtarisë në Republikën e Kosovës.

Aktivitetet në DVV –Rahovec fokusohen në sektorin e Vreshtarisë dhe Verërave në gjithë Rajonin Vreshtar të Kosovës, me qëllim krijimin e ambientit të përshtatshëm, konkurrues dhe të qëndrueshëm për kultivuesit e rrushit, prodhuesit dhe tregtuesit e verërave, rakisë dhe prodhimeve tjera nga rrushi, vera dhe verërave frutore.
Në kuadër të Departamentit për Vreshtari dhe Verëtari bёjnё pjesë:

 1. Divizioni i Vreshtarisë
 2. Divizioni i Verëtarisë
 3. Divizioni për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve
 4. Divizioni i Laboratorit për analiza kimike në verë.


Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Vreshtari dhe Verëtari


Divizioni i Vreshtarisë

Detyrat dhe përgjegjësit e Divizionit të Vreshtarisë janë:

Komponentë e rëndësishme e divizionit të vreshtarisë është menaxhimi i Sistemit të Kadastrës së Vreshtave si dhe lajmërimi përfundimtar i vjeljes.

Divizioni i Verëtarisë


Menaxhon dhe Monitoron Kontrollin e kualitetit të verës në dy aspekte:


Divizioni për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve


Divizioni i laboratorit

Detyra kryesore e divizionit të laboratorit ështëMenaxhimi dhe Monitorimi i Kontrollittë Kualitetit të Verës në aspektin analitik:
-     Kontrolli analitik i 9 (nëntë) parametra sipas ISO/IEC 17025:

Njësia Administrativo - Juridike


Detyrat:


Bekim HOXHA - Drejtor i Departamentit të Vreshtarisë dhe Verëtarisë
[email protected];
tel: +377 (44) 117 225

Ylber KUQI - Shef  i Divizionit të Verëtarisë
[email protected];
tel: +377 (44) 303 372

Nesim MORINA - Shef  i Divizionit të Vreshtarisë
[email protected];
tel: +377 (44) 390 159

Sylejman BALA - Shef  i Divizionit për Paralajmërimin e Hershëm të Sëmundjeve dhe Dëmtuesve
[email protected];
tel: +377 (44) 204 375

Selami VUÇITËRNA - Shef  i Divizionit të Laboratorit
selami.vuqit[email protected]
tel: +377 (44) 357 069

 • H
 • M
 • M
 • E
 • P
 • Sh
 • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30