MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Listat e vlerësimit preliminar 2015

Lista e vlerësimit të aplikimeve për vitin 2015 - Masa 302 - Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 2015
Nen-Masa 302.5 - Zhvillimi i Turizmit rural dhe turizmit në fermë
14.08.2015
Lista e vlerësimit të aplikimeve për vitin 2015 - Masa 302 - Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 2015
Nen-Masa 302.2 - Grumbullimi dhe përpunimi i prodhimeve jodrusore të malit dhe marketingu i tyre
14.08.2015
Lista e vlerësimit të aplikimeve për vitin 2015 - Masa 302 - Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 2015
Nen-Masa 302.3 - Përpunimi i prodhimeve bujqësore (të kultivuara) dhe marketingu i tyre
14.08.2015
Lista e vlerësimit të aplikimeve për vitin 2015 - Masa 302 - Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 2015
Nen-Masa 302.4 - Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyre
14.08.2015
Lista e vlerësimit të aplikimeve për vitin 2015 - Masa302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 201506.08.2015Lista e vlerësimit të aplikimeve për vitin 2015 - Masa101: Investimet në asetet fizike në ekonominë bujqësore06.08.2015Lista e vleresimit 2015-Masa 101.5 Sektori i rrushit29.06.2015Lista e vleresimit 2015 - Masa 101.1.b Sektori për pemë manore29.06.2015Lista e vleresimit 2015 - Masa 101.2 Sektori per Serra dhe depo per ruajtje te perimeve29.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 101.6 Sektori i Vezeve19.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 101.3.b Sektori Rritja e Brojlerve19.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 103.3a Prodhimi i Veres05.06.2015Lista e vleresimit 2015 - Masa 101.4.a Sektori Prodhimi i qumeshtit nga lopet05.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 103.1 Perpunimi i Qumeshtit05.06.2015Lista e vleresimit 2015 - Masa -Ujitja e tokave bujqesore05.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 103.3-Perpunimi i pemeve dhe perimeve05.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 101.3.a Sektori Trashja e vicave05.06.2015Lista e vleresimit 2015 - Masa 101.4.b Sektori Prodhimi i Qumeshtit nga delet dhe dhite05.06.2015Lista e vlersimit 2015 - Masa 103.2 Perpunimi i mishit05.06.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31