REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti i Pylltarisë

Departamenti i Pylltarisë në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive bën:

Departamenti i Pylltarisë përbëhet nga këto Divizione:

Kontakti:

Tahir Ahmeti  - Drejtor i Departamentit të Pylltarisë
Tel: +383(0)38/200- 200 38 851
E-mail: [email protected]

Bajram Batusha  - Udhëheqës  i Divizionit  për politika , gjueti e ekoturizëm
Tel: +383(0)38/ 212 - 821;
Email: [email protected]

Kemaj Kadriu - Udhëheqës  i Divizionit për politikat e pylltarisë dhe hulumtim
Tel: +383(0)/200-38-436
Email: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31