MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti i Pylltarisë

Departamenti i Pylltarisë në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive bën:

Departamenti i Pylltarisë përbëhet nga këto Divizione:

Kontakti:

Tahir Ahmeti  - Drejtor i Departamentit të Pylltarisë
Tel: +383 38 200 38 448
E-mail: [email protected]


Kemaj Kadriu - Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e Infrastrukturës Pyjore
Tel: +383 38 200 38 890
Email: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31