REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AZHB: Makineria bujqësore, pa numër serik nuk do të rimbursohet Prishtinë, 15 dhjetor 2018 - Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB), njofton të gjithë fermerët përfitues të granteve investive, sidomos ata që në planet e tyre të biznesit kanë... AZHB: Makineria bujqësore, pa numër serik nuk do të rimbursohet
Përftimet nga zhvillimi i agroindustrisë 10.12.2018 Përftimet nga zhvillimi i agroindustrisë Pjesëmarrja e sektorit të bujqësisë në Bruto Prodhimin Vendor mbetet jashtëzakonisht e rëndësishme. Sektori i bujqësisë luan rol dominues edhe në punësim. Nga regjistrimi i bujqësisë i vitit 2014, llogaritet se në bujqësi janë të punësuar 86,620 persona me orar të plotë, prej të cilëve rreth 50% janë anëtarë të familjes që angazhohen në fermë, rrjedhimisht, ndryshe nga viti 2016, në vitin 2017 kishte rritje për 4.2%.
Zëvendësministri Krasniqi: MBPZHR-ja 3 milionë euro për zhvillimin e sektorit të mjedrës 06.12.2018 Zëvendësministri Krasniqi: MBPZHR-ja 3 milionë euro për zhvillimin e sektorit të mjedrës Prishtinë, 06 dhjetor 2018 - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural së bashku me USAID-in do të vazhdojnë mbështetjen e sektorit të mjedrës në vend, me qëllim të zhvillimit të këtij sektori në një industri të qëndrueshme, duke e bërë atë konkurrues në vend dhe rajon.
Kosova dhe Shqipëria vazhdojnë heqjen e barrierave tregtare për produktet bujqësore 27.11.2018 Kosova dhe Shqipëria vazhdojnë heqjen e barrierave tregtare për produktet bujqësore Prishtinë, 26 nëntor 2018 - Kosova dhe Shqipëria vazhdojnë heqjen e barrierave për shkëmbimet tregtare të produkteve bujqësore.
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31