REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim për Zhvillimin Rural


Kontakti:
Lulzim  Shamolli - Udhëheqës i Divizionit për monitorim, vlerësim dhe raportim të zhvillimit rural
Tel: +383(0)38/200-38-430
E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31