MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

Njoftim Zyrtar i Lartë i Prokurimit17.07.2024Njoftim kandidati i sukseshëm Asistent administrativ16.07.2024Njoftim për kandidatin e sukseshëm Zyrtar i Lartë Ligjor16.07.2024Njoftim kandidati i suksesshëm Zyrtar për barazime fianciare16.07.2024Njoftim kandidati i sukseshëm Zyrtar i Lartë për Koordinim të Politikave16.07.2024Njoftimkandidati i suksesshëm Zyrtar i Teknologjisë Informative16.07.2024Asistente administrative Njoftim12.07.2024Zyrtar i Lartë i Prokurimit12.07.2024Njoftim vleresimi i testit dhe Esesë Zyrtar i Lartë Ligjor10.07.2024Njoftim per vlerseimin e testit dhe Esese Zyrtar për Barzimer Financiare10.07.2024Njoftim vleresimi i testit me shkrim Zyrtar i Lartë për Kordinim të Politikave09.07.2024Njoftim i testit me shkrim Zyrtar i Teknologjise Informative09.07.2024Njoftim Zyrtar i Lartë i Prokurimit03.07.2024Njoftim verifikimi per Asistent Administrativ25.06.2024Verifikimi i përfunduar Zyrtar i Lartë për Koorodinim të Politikave25.06.2024Zyrtar i depos21.06.2024Njoftim lista pas verfimimit paraprak20.06.2024Shpallja për ekspert te jashtem ne KPND18.06.2024Njoftim pas verifikimi Zyrtar i Lartë Ligjor14.06.20242267 - F.Maksutaj Menaxhere Personelit Njoftim14.06.2024Njoftim Verifikimi paraprak Zyrtar i Teknologjisë Informative14.06.2024Njoftim per kandidatin fitues11.06.2024Zyrtar i larte i Prokurimit31.05.2024Njoftim per Anulim20.05.20241920 - F. Maksutaj Menaxhere e Personelit Njoftim17.05.2024Njoftim kandidati i sukseshshëm14.05.2024Njoftim rezultati perfundimtar14.05.2024Zyrtar për barazime fianciare10.05.2024Zyrtar i Teknologjisë Informative10.05.2024Zyrtar i Larte per Koordinim te Politikave10.05.2024Zyrtar i Larte i Prokurimit per publikim10.05.2024Zyrtar i Lartë Ligjor10.05.2024ZSP Asistent Administrative10.05.2024Njoftim pas verifikimit parprak07.05.2024TendereRequest for Expression of Interest (REoI)03.05.2024Montazhier fotograf25.04.2024Njoftimi pas verifkimit paraprak08.04.2024Konkurs - Zyrtar i lartë për testimin e makro dhe mikro elementeve në mostrat e tokave, plehrave dhe ujit për ujitje08.04.2024Zyrtar për Analiza Laboratorike27.02.2024Njoftim23.02.2024REoI for IRIS PIU positions09.02.2024Njoftim per kandidatin fitues08.02.2024Lista nga Intervista Zyrtar per Arkiv 208.02.2024Njoftim pas rezultateve të testit me shkrim Zyrtar për Arkiv 229.01.2024Njoftim per konkursin e jashtëm " Asisten Administrativë"MBPZHR12.01.2024Njoftimi për anulim të konkursit09.01.2024Njoftim për Zyrtar Arkiva 209.01.2024
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31