MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 14/2009 SHËRBIMI PROFESIONAL PËR ZBATIMIN E PLANEVE MENAXHUESE NË VENDGJUETI DHE PROGRAMEVE ZHVILLIMORE TË GJUETISË29.12.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 16/2009 Për caktimin e kritereve për vënien e shënimeve në etiketë24.12.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 15/2009 Për Caktimin e parametrave të analizave fiziko-kimike të verës18.12.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2009 Për caktimin e kritereve për importin, eksportin dhe tregtinë e brendshme të verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera20.10.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 13/2009 Për caktimin e kushteve, objekteve dhe pajisjeve për vendosjen në treg të produkteve për mbrojtjen e bimëve08.09.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 12/2009 Dëmet nga kafshët e egra dhe në kafshë të egra19.08.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 09/2009 Autorizimi për Certifikim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve28.04.2009Udhëzim Administrativ Nr.07/2009 për përcaktimin e regjioneve zonave të peshkimit14.04.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.08/200914.04.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 06/2009 PËR DHËNIE NË MENAXHIM TË VENDGJUETIVE TË PËRBASHKËTA31.03.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.04/2009 Për caktimin e taksës për licencimin e subjekteve që merren me import dhe tregtim të plehrave artificiale27.02.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2009 Për kushtet e lëvizjes së kafshëve shoqëruese jo komerciale27.02.2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.01/2009 Për paketimin dhe etiketimin e farës së certifikuar 02.02.2009UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 03/2009 Për Përcaktimin e Territorit Vreshtar në Kosovë02.02.2009
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31