REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar

Besian MustafaMinistar Ministarstva Poljoprivrede, umarstva i Ruralnog Razvoja u Vladi Republike Kosova

Besian Mustafa rođen je 14. avgusta 1984. u Prištini. Osnovno obrazovanje  je zavržio u osnovnoj školi. „Dardania“ u Prištini, dok je srednje obrazovanje u gimnaziji ”Sami Frasheri” u Prištini i “High Auburn High School” u SAD-u.

Bachelor studije je završio na  Univerzitetu La Roche u Sjedinjenim Državama, u smeru finansije i računovodstvo dok  master studije na Gradskom univerzitetu u Njujorku – New York, SAD.

Profesionalac visokog nivoa sa iskustvom kao menadžer, direktor i član odbora-uprave privatnih, javnih i neprofitnih organizacija preko 10 godina.

 

Profesionalno iskustvo:

 • Generalni direktor u  Agenciji za podršku i investicije  preduzeća na Kosovu (KIESA), 2015 - 2018;
 • Direktor za upravljanje rizikom, TEB, 2012 -2015;
 • Zamenik direktora za trezor i upravljanje imovinom i obavezama, TEB, 2008-2012;
 • Analitičar upravljanja rizikom, NLB Priština, 2008 .;
 • Viši zvaničnik-službenik trezora, NLB Priština, 2006-2007;       
 • Spoljni konsultant za UNDP i OECD, 2018;
 • Predavač na Univerzitetu Staffordshire u Prištini u lpredmetima: Upravljanje rizicima, Primenjene korporativne finansije, računovodstvo, Upravljanje putem informacija i tržišta osiguranja, 2013-2017;
 • Predavač na Koledžu AAB u predmetima Analize finansijskih pregleda-izveštaja, Finansijsko upravljanje i Međunarodne  finansije, 2014-2015.


 

Imenovanja i odbori vlade:

 • Predsednik pregovaračkog tima  Grupit Negociator za članstvo u COSME u EU, 2017;
 • Koordinator za Nacionalni akt za mala preduzeća Evrope, 2017-2018;
 • Član radne grupe za  Reforme Indeksa Pravljenja Svetske  Banke, 2017- 2018;
 • Član odbora i predsednik Komiteta za upravljanje rizikom Kosovskog Fonda za kreditnu garanciju, 2016-2018;
 • Predsednik nadzornog odbora  Biznis parka Drenas - Glogovac, 2015-2018;
 • Član Savetodavne grupe za platformu, Izgradnja preduzeća i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu, 2015-2018;
 • Član Odbora Kosovskog – Američkog obrazovanog fonda - American Education Fund (KAEF), 2015-2018;
 • Predstavnik za štampu-potparol Demokratskog Saveza  Kosova (DSK), 2018- nadalje.


 
Na prevremenim parlamentarnim izborima, održanim 6. oktobra 2019, kandidovao se za narodnog poslanika, što je rezultiralo jedan od šest naj glasanih na listi Demokratskog Saveza Kosova.

 

 • H
 • M
 • M
 • E
 • P
 • Sh
 • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31