REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

SHPALLJE PUBLIKE Për mbështetje financiare për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore16.09.2016NJOFTIM - Kandidati i cili ka fituar më së shumti pikë në intervistën me gojë, pranohet në pozitën - Zyrtar Ligjor20.06.2016Njoftim për kandidatët e përzgjedhur10.06.2016Autorizim për peshkim Sportiv Rekreativ18.05.2016THIRRJE PËR APLIKIM - Pagesa Direkte 201613.05.2016REKRUTIM
Titulli i vendit të punës: Zyrtar për miratim të projekteve – 2 (dy) pozita
II. Titulli i vendit të punës: Zyrtar për pagesa direkte – tri (3) pozita
III. Titulli i vendit të punës: Zyrtar për autorizim të pagesave – një (1) pozitë
IV. Titulli i vendit të punës: Zyrtar ligjor – një (1) pozitë
22.04.2016
SHPALLJE PUBLIKE Për mbështetje financiare për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore20.04.2016THIRRJE PËR APLIKIM
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural hap garën për projektin më të mirë me të cilin, MBPZHR, do të marrë pjesë (prezantohet) në panairin e hortikulturës EXPO 2016 Antalya.
08.04.2016
Njoftim për rekrutim
Zyrtar i lartë ligjor
07.04.2016
NJOFTIM - Pozita: Zyrtarit të lartë për politika bujqësore dhe tregjet30.03.2016NJOFTIM
Pas përfundimit të procedurave të rekrutimit bazuar në Ligjin Nr. 03/L – 149 për SHCK, Rregullores 02/2010 për procedurat e rekrutimit për pozitat e publikuara me dt.10.02.2016, me Ref. DSHKT-01/2016 ju njoftojmë me rezultatet e kandidatëve më të suksesshëm.
Zyrtarit të lartë për koordinim dhe raportim
09.03.2016
NJOFTIM
Pas përfundimit të procedurave të rekrutimit bazuar në Ligjit Nr. 03/L – 149 për SHCK; Rregullores 02/2010 për procedurat e rekrutimit për pozitat e publikuara me dt. 25.12.2016, ju njoftojmë me rezultatet e kandidatëve më të suksesshëm:
1. Zyrtar i lartë për fitopatologji IBK-Pejë, Ref. 08/2015
2. Zyrtar i lartë për agrokimi IBK-Pejë, Ref. 04/2015
3. Zyrtar i lartë për Pesticide IBK-Pejë, Ref. 09/2015
4. Zyrtar i lartë për kultura bujqësore IBK-Pejë, Ref. 10/2015
5. Zyrtar i lartë për Pemëtari- IBK-Pejë, Ref. 05/2015
6. Zyrtar i lartë për analiza socio dhe agroekonomike –Prishtinë, Ref. DAESB-02/2015
7. Zyrtar i Personelit –Prishtinë Ref. DFSHP-03/2015
01.03.2016
KONKURS
Titulli i pozitës: Zyrtar i lartë për koordinim dhe raportim
10.02.2016
THIRRJE PËR APLIKIM Për Pagesa Direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë dhe therrjet e raportuara të gjedhit për tremujorin e katërt (TM4) 201519.01.2016NJOFTIM
Sipas Rregullores Nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit, ju njoftojmë se vazhdohet afati i konkursit (të publikuar me dt. 24 e 25 Dhjetor 2015) për aplikim dhe atë për 7 ditë kalendarike, sepse nuk është arritur pranimi i numrit të balancuar nga aspekti etnik dhe gjinor për këto vende pune:
12.01.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31