MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari

Departamenti per Vreshtari dhe Verëtari (DVV) në kuadër të Ministrisësë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjës për menaxhimin e pasurive vreshtare dhe verëtarisë në Republikën e Kosovës.

Aktivitetet në DVV –Rahovec fokusohen në sektorin e Vreshtarisë dhe Verërave në gjithë Rajonin Vreshtar të Kosovës, me qëllim krijimin e ambientit të përshtatshëm, konkurrues dhe të qëndrueshëm për kultivuesit e rrushit, prodhuesit dhe tregtuesit e verërave, rakisë dhe prodhimeve tjera nga rrushi, vera dhe verërave frutore.
Në kuadër të Departamentit për Vreshtari dhe Verëtari bÑ‘jnÑ‘ pjesë:

 1. Divizioni i Vreshtarisë
 2. Divizioni i Verëtarisë
 3. Divizioni për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve
 4. Divizioni i Laboratorit për analiza kimike në verë.


Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Vreshtari dhe Verëtari


Divizioni i Vreshtarisë

Detyrat dhe përgjegjësit e Divizionit të Vreshtarisë janë:

Komponentë e rëndësishme e divizionit të vreshtarisë është menaxhimi i Sistemit të Kadastrës së Vreshtave si dhe lajmërimi përfundimtar i vjeljes.

Divizioni i Verëtarisë


Menaxhon dhe Monitoron Kontrollin e kualitetit të verës në dy aspekte:


Divizioni për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve


Divizioni i laboratorit

Detyra kryesore e divizionit të laboratorit ështëMenaxhimi dhe Monitorimi i Kontrollittë Kualitetit të Verës në aspektin analitik:
-     Kontrolli analitik i 9 (nëntë) parametra sipas ISO/IEC 17025:

Njësia Administrativo - Juridike


Detyrat:Ylber Kuçi- u.d. Drejtor i Departamenti të Vreshtarisë & Verëtarisë
Email: [email protected];
Tel: +383(0)29/276-430

Nesim Morina - Udhëheqës i  Divizionit të Vreshtarisë 
Email: [email protected];
Tel: +383(0)29-276-426


Selami Vuçitërna - Udhëheqës i Divizionit në laboratorin për analiza kimike të verës
Email:[email protected]
tel: +383(0)29/276 426

 • H
 • M
 • M
 • E
 • P
 • Sh
 • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30