MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Departman za vinogradarstvo i vinarstvo

1. Dužnosti i odgovornosti odeljenja za vinogradarstvo i vinarstvo su da:

1.1.     Predlaže, priprema i obezbedi sprovođenje poljoprivrednih politika i razvojnih strategija u vinogradardstvu i vinarstvu.

1.2.     Predlaže, priprema i obezbedi sprovođenje zakonodavstva u oblasti vinogradarstva i vinarstva;

1.3.     Predlaže, priprema i obezbedi sprovođenje procedura za proizvodnju grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina i drugih žestokih alkoholnih pića kao i standarde kvaliteta proizvoda od grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom;

1.4.     Pruža podršku u oblasti obrazovanja, obučavanja kao i pružanja znanja za uzgajaće grožđa i proizvožače vina o tehnološkim, ekonomskim i ekološkim oblastima kao i drugim oblastima važnim za razvijanje vinogradarstva i proizvodnju vina;

1.5.     Uspostavlja i održava katastar viniograda i industrije vina, vodi sistem proizvodnje i obrta grožđa, vina, ostalih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i žestokih alkoholnih pića.

2.    U okviru odeljenja za vinogradarstvo i vinarstvo nalaze se i:

2.1.     Divizija vinogradarstva;

2.2.     Divizija vinarstva;

2.3.     Divizija za rano obaveštavanje o bolestima i štetočinama;

2.4.     Divizija laboratorije za hemijske analize u vinu.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30