REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Zëvendësministrat

Egzonit Jakupi Zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Edukimi   
Tetor 2013 -   Ndjekjen e studimeve  Master, Sociologji, UP, Fakulteti Filozofik, Prishtinë
                             
Tetor. 2009 – Dhjetor. 2012.        Baçellor, Sociologji, UP, Fakulteti Filozofik, Prishtinë

Trajnimet   

Qershor 2006    Udhëheqja dhe Qasja, OJQ – CARE International, Prishtinë
Udhëheqja e Kuadrit Punues, OJQ – CARE International, Prishtinë
Zhvillimin i Propozimeve dhe Ngritja e Fondeve, OJQ – CARE International, Prishtinë
Menxhimin e Konfliktit, OJQ – CARE International, Prishtinë
Qasja e Bazuar në të Drejta, OJQ – CARE International, Prishtinë
Përmbledhje të Ciklit të Projektit dhe Terminologjia, OJQ – CARE International, Prishtinë

Nëntor - 2008    Promotorët e rinj, trajnim Psiko-Social, OJQ – CARE International, Prishtinë
Etj.

Hulumtimet  e realizuara gjatë studimeve


Hulumtim me temën: “Sa e vijojnë mësimin në shkollë fëmijët e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës në Komunën e Shtimes”, Grup studentor prej shtatë  studentëve, dhjetr -2009, Metodat e Hulumtimit Empirik, Prof. Dr. Fadil Maloku

Hulumtim me temën: “Ndryshimet  sociokulturore në Kosovën e pasluftës”, Grupi studentor prej  tre studentëve, janar-2011,  Sociologji e Kulturës, Prof. Mr. Shemsi Krasniqi

Hulumtim  me temën sa i konsumojn pijet alkoholike të rinjët e komunës së Shtimes , Grup studentor prej pesë studentëve, maj-2012,  Sjelljet devijante dhe kontrolli social, Prof. Dr. Fadil Maloku

Përvoja   

Qershor - 2007    Menaxher, K.f “Blindona” , Shtime,
Përpilimin e projekteve
Implementimin e projekteve
Pjesëmarrja  në gara futbollistike

Tetor - 2009    Aktivist, OJQ- RADC, Prishtinë
Punëtor vullnetar në sektorin e shërbimit civil, administrativ dhe shërbime e tjera në terren me komunitete

Mars -2010        Aktivist, OJQ -  “Ballkan Sunfolovers Kosova”, Prishtinë
Punëtor vullnetar në sektorin e edukimit dhe punës në grupe
Punëtor në sensibilizimin e regjistrimit të popullsisë, Ekonomisë Familjare dhe Banesavë në Kosovë
Regjistrues në Regjistrimin e Popullësisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë, në Komunen e Shtime

Korrik 2015- Shkurt 2017            Zyrtarë për Komunitete dhe mundësi të barabarta në ZKKK-Shtime

Qmimet, Bursa   
Dhjetor 2009                    Punëtori më i mirë sportiv për vitin 2009 (KF “Blindona”)
Janar – 2009                 Përfitues i bursës nga organizata“Voice of Roma, Ashkali and  Egypitan”
Nëntor – 2010 –2011        Dy vite përfitues i bursës nga organizata hungareze “REF” 
    
Njohuri në IT   
Microsoft office (Word, Excel, Access Power Point),
Adobe Flash    njohuri bazë
Internet

Gjuhët   
Shqip         Gjuha amtare
Anglisht    Nivelin  e parë
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

KOSOVO IN UNESCO