REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Žene u poljoprivredi, nova perspektiva za održivi razvoj 2023-05-26 Priština, 26. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Fatona Pecija dočekan za njegovu sledeću terensku posetu od Šprese Tafa, koji se već 5 godina zajedno sa porodicom uzgajaju plod Physalis ili Golden Berry-zlatne bobice, retkog i specijalno voće za poljoprivredne kulture. više
Ministar MPŠRR-a, Faton Peci, potpisao je AU za kućne ljubimce 2023-05-25 Priština, 25. maj - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci potpisao je jutros Administrativno uputstvo o uslovima i tehničkim zahtevima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta za kućne ljubimce, ovaj zakonski akt koji određuje opštine na celoj teritoriji replike Kosova, uslove kako treba tretirati kućne ljubimce. više
MPŠRR/ARP počinje proceduru terenske kontrole za PDP za 2023. godinu 2023-05-21 Priština, 21. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, u pratnji direktorice Agencije za razvoj poljoprivrede, Venera Çerkini, izašli su na teren da izbliza vidi napredak u radu inspektora ARP-a koji su od danas započeli inspekcijski nadzor poljoprivrednih kultura među poljoprivrednicima podnosiocima zahteva u okviru Programa direktnih plaćanja - subvencije 2023. više
Ministar Peci očekuje na sastanku Zam. Predsednik Evropskog parlamenta Rainer Wieland 2023-05-19 Priština, 19. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci poželeo je dobrodošlicu na zvanični sastanak potpredsedniku Evropskog parlamenta Raineru Wielandu sa kojim su razgovarali o različitim aspektima razvoja poljoprivrede, uključujući i prakse održive poljoprivrede, pristup evropskom tržištu, sigurnost hrane i ruralni razvoj. više
Ministar Peci: Sa milion evra, je podržano vlastelinski voćarski sektor kroz grantove 2022. godine 2023-05-17 Priština, 17. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci učestvovao je na prvom Forumu borovnica na Kosovu, na kojem su bili prisutni i predstavnici lokalnih i međunarodnih organizacija iz USAID-a, nemačkog GIZ-a., predstavnici bankarstva institucija i brojnih poljoprivrednika, gde su imali priliku da razgovaraju o napretku sektora sitnog voća, posebno borovnice. više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31