MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Dokumenta/Formular

Formulari10.06.2024Poziv za aplikaciju za sertifikaciju savetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj10.06.2024Javni poziv za pružanje javne finansijske podrške za finansiranje projekata NVO-ova koji doprinose poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu31.05.2024FORMULARI 12 - deklaracija partnerstva31.05.2024FORMULARI 14 - Deklaracija opisa aktivnosti programa projekta31.05.2024Oblik uputstva javnog poziva31.05.2024Formulari 10 i Predlog budzeta projekta NVO31.05.2024FORMULARI 12 - DEKLARATA E PARTNERITETIT31.05.2024FORMULARI 11 Deklaracije o dvostrukom finansiranju31.05.2024FORMULARI 13 - Deklaracija za javne financije NVO31.05.2024FORMULARI 18 Obrazac finansijskog izvestaja projekta31.05.2024FORMULARI 9 - Opste informacie za aplikante projekta i parterstva31.05.2024Javni poziv za pružanje javne finansijske podrške za finansiranje projekata NVO-a koji doprinose poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu10.05.2024Formulari i Aplikacionit për projekt per OJQ-110.05.2024Formulari i deklaratës së partneritetit - OJQ10.05.2024Formulari i Aplikacionit për projekt per OJQ10.05.2024JAVNI POZIV Za zakup poljoprivrednog zemljišta29.04.2024NACRT PROGRAMAZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 2023-2724.10.2023AKCIONI PLAN ZA STRATEGIJU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJ 2022-2826.08.2022STRATEGIJA ZA RAZVOJ ŠUMARSTVA NA KOSOVU 2022-203002.02.2023AKCIONI PLAN (2022-24)02.02.2023Vodič za opštinske savetnike za poljoprivredu i ruralni razvoj04.10.2022PRIRUČNIK ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA NA KOSOVU04.09.2020OBRAZAC APLICIRANJA ZA SERTIFIKOVANJE SAVETNIKA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ06.02.2019Poziv za Apliciranje-Prijavu za Sertifikaciju Savetnika za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj06.02.2019Uputstva za aplikante i forme - Javni poziv za pružanje javne finansijske podrške za finansiranje projekata / NVO programa koji doprinose poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu10.10.2018OBRAZAC APLICIRANJA ZA SERTIFIKOVANJE SAVETNIKA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ16.05.2018Planin e Prokurimit te Projektit per Bujqesi dhe Zhvillim Rural te implementuar me Financim Shtese24.04.2018O b j a v a - Za proizvođače i prerađivače vina11.12.2017Obrazac za proizvodnju vina 201711.12.2017Uzorak Obrazca za proizvodnju vina 201711.12.2017ENVIRONMENTAL ASSESSMENT – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORK18.01.2017SLUŽBENI ZAHTEV ZA FITOFARMACEUTSKE PROIZVOD11.07.2016FORMULAR ZA REGISTRACIJU VEŠTAČKIH ĐUBRIVA KOJA SE TRGUJU NA KOSOVO (FRVĐ)11.07.2016OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU AKTIVNE SUBSTANCE ZA REGISTRACIJU KOMERCIJALNOG NAZIVA PESTICIDA11.07.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30