REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sektor javne nabavke

Dužnosti i odgovornosti divizije za javnu nabavku su da:


Kontakt:
Artan Jaha
Šef divizije za javnu nabavku
Tel: +381 (0)38 200-38-447
Email: [email protected]

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30