MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Jedinica interne revizije

Nadležnosti:

• Vrši internu kontrolu budžetskih linija za: plate i dnevnice, robe i usluge i kapitalnih troškova;
• Ima pristup u svim periodima auditiranja i na svim relevantnim dokumentima;
• Auditiranje je nezavisna u radu i u oblast koju auditira;
• Proverava poverljivost finansijskih sredstava i ostalih unutar Ministarstva, ali bez ogranicenja samo na njih;
• Priprema, izradi i dostavlja izveštaje u vezi internog auditiranja Ministarstvu i prati primenu datih preporuka izveštajima;
• Vrši i druge poslove u vezi internog auditiranja.

Kontakt:
Kontakt Osoba:
Halil Bytyqi
Telefon: (038)/211 830
CENTREX: 38 445
E-mail: [email protected]
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31