MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Počinje izgradnja kanala odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Štimlju 2023-06-26 Priština, 26. jun 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, u pratnji predsednika opštine Štimlje, Qemajlom Aliu, počeli su radovi za izgradnju kanala za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, deo projekata kapitalnih investicija MPŠRR-a za navodnjavanje u iznosu od 336.475,00 evra. više
Poljoprivreda, sektor sa potencijalom za ekonomski razvoj​ 2023-06-25 Priština, 25. juna 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Faton Peci, u nedelju je dočekan od farmera Arlind Ajeti iz sela Terpeza opštine Vitina, što je takođe korisnik projekta programa za poljoprivredu i ruralni razvoj sa srestvima vrednošću od 81.670,00 evra za podizanje staklenika od 3000 m2 sa pratećom infrastrukturom. više
Održava se konferencija "Zajednički godišnji pregled za sektor šumarstva" 2023-06-15 Priština, 15. jun 2023. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija - FAO održalo je saradničku konferenciju, organizovanu u okviru projekta koji sufinansira Evropska unija (EU) i Ambasada Švedske koja podržava Program šumarstva na Kosovu, sprovoden od strane FAO. više
Žene u poljoprivredi, nova perspektiva za održivi razvoj 2023-05-26 Priština, 26. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Fatona Pecija dočekan za njegovu sledeću terensku posetu od Šprese Tafa, koji se već 5 godina zajedno sa porodicom uzgajaju plod Physalis ili Golden Berry-zlatne bobice, retkog i specijalno voće za poljoprivredne kulture. više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30