MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Odeljenje za finansije i generalne usluge

Mandat

Glavni mandat odeljenja za finansije i generalne usluge jeste da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, putem izrade, planiranja i upravljanja budžetom i finansijama, pruži administrativnu podršku. Pruži podršku razvoju i upravljanju ljudskim resursima, a i putem pružanja ostalih usluga, kao što su: informativna tehnologija, logistika, arhiviranje, itd.

Organizativna struktura odeljenja:

1.    Divizija za budžet i finansije
2.    Divizija osoblja
3.    Divizija za informativnu tehnologiju i logisticke usluge

Dužnosti i odgovornosti:

Odeljenje:
-    Odeljenje za finansije i generalne usluge Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, pruža administrativnu podršku u predlaganju politika u oblasti javne uprave i sprovodenju politika koje se ticu administracije ministarstva;
-    Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima ministarstva;
-    Rukovodstvu pomaže u unutrašnjoj organizaciji, pruža administrativnu podršku, logisticku podršku kao i podršku kada se radi o uslugama informativne tehnologije;
-    Obezbeduje sprovodenje procedura za selekciju i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važecim zakonodavstvom;
-    Koordiniše pripremu, sprovodenje, izveštavanje i procenjivanje budžeta ministarstva;
-    Koordiniše blagovremeno sprovodenje finansijskih obaveza ministarstva;
-    Održava IT uredaje i pruža IT usluge;
-    Upravlja sistemom arhive i unutrašnjom dokumentacijom ministarstva;
-    Pruža logisticke usluge za ministarstvo; Ofron shërbime logjistike për ministrinë
-    Rukovodilac odeljenja za finansije i generalne usluge izveštava generalnom sekretaru.


Kontakt:
Kontakt osoba: Fëllanza Balaj – Kurtishaj/Direktor odeljenja
Tel:(038)200 38451
E-mail: [email protected]

Divizije:


1.Divizija za budžet i finansije

Dužnosti i odgovornosti divizije za budžet i finansije su:
-    Priprema predloga budžeta;
-    Koordinisanje budžetskih pitanja za sve administrativne strukture ministarstva;
-    Pracenje i izveštavanje o budžetskom izvršenju;
-    Obezbedivanje da su finansijski troškovi ostvareni u skladu sa budžetskim pravilima i procedurama;
-    Upravlja rezervama novca i obezbeduje da je unutrašnja finansijska kontrola zasnovana na principima odgovornosti;
-    Obezbeduje blisku saradnju sa unutrašnjim i spoljašnjim revizorom tokom pripreme budžetskih i finansijskih izveštaja revizije.

Kontakt:
Veton Çoçaj
Tel:+383 (0) 38 200 38 415
E-mail: [email protected]

2. Divizija ljudskih resursa

Dužnosti i odgovornosti divizije ljudskih resursa su:
-    Koordinisanje planiranja ljudskih resursa;
-    Upravljanje tokom zapošljavanja osoblja;
-    Doprinositi povecanju ucinka osoblja putem motivisanja i razvijanja planova za obuke;
-    Obezbediti sprovodenje procedura za zapošljavanje i selekciju, disciplinu, tretiranje žalbi, zahteva za odmor, procene rada, itd.;
-    Rukovodilac divizije za ljudske resurse generalnom sekretaru izveštava sa operativnog aspekta, dok rukovodiocu odeljenja za finansije i generalne usluge izveštava sa administrativnog aspekta.

Kontakt:
Kontakt osoba: Muhamet  Gubetini/Rukovodilac divizije ljudskih resursa
Tel:(038)200 38454
E-mail: [email protected]

3. Divizija informativne tehnologije i logistickih usluga

Dužnosti i odgovornosti divizije za IT i logisticke usluge su:
-    Pružanje logisticke podrške tokom sastanaka osoblja iz ministarstva;
-    Obezbediti podršku u oblasti informativne tehnologije;
-    Upravljati inventarom i skladištima ministarstva;
-    Koordinisati zahteve i potrebe ministarstva kada se radi o robi i kancelarijskim uredajima za rad;
-    Menadžirati potrebama prevoza i vozilima ministarstva;
-    Održavati i upravljati sistemom arhive ministarstva.

Kontakt:
Kontakt osoba: Fatmir  Istrefi/Šef divizije
Tel:(038)200 38446
E-mail: [email protected] 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31