MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik Ministra PŠRR-a Lazar Radulović u poseti poljoprivrednicima u opštini Ranilug

29.02.2024

Priština, 29. februar – Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Lazar Radulovic posetio je poljoprivrednike u opštini Ranilug, gde je izbliza video rad i trud 6 porodica koje se vredno bave poljoprivredom.
Porodice koje su danas primile zamenika ministra Radulovic u posetu bile su porodice Stoiljkovic, Savic, Kostc, Nikolic i Dordevic, koje se pored ratarstva bave i uzgojem krava, svinja, koza i ovaca.
Ove porodice obraduju do 15 hektara zemlje, proizvodeci kukuruz, pšenicu i jecam. Zamenik ministra Radulovic je, videcei njihovu volju i ljubav prema radu, rekao da je svaka investicija MPŠRR-a je svrha i za cilj podršku zasluznim poljoprivrednicima.

On takode, rekao je da Vlada nastavlja da se angazuje kroz grantove i subvencije na unapredenju poljoprivrednog sektora i pomoci poljoprivrednicima, podrzavajuci njihove inicijative za postizanje kvalitetnije i odrzive proizvodnje.

"Investicije MPŠRR-a će nastaviti da se povecaaju u cilju daljeg jacanja poljoprivrednog sektora i povecanja proizvodnje i produktivnosti u poljoprivrednom sektoru", dodao je g. Radulovic.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31