MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sekretar Çerkini: MPŠRR se pridružuje kampanji ,,16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

05.12.2023

Priština, 5. decembar 2023. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, u okviru kampanje „16 Dana aktivacije protiv rodno zasnovanog nasilja“, organizovalo je inicijativu pod nazivom „Žena je vrednost, stop nasilju“, kroz koju ima za cilj da doprinese borbi protiv nasilja nad ženama i da podigne svest javnosti da promoviše njihova prava.

Zam. Generalni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Venera Çerkini, učestvovala je u ovoj organizaciji, gde je ovom prilikom istakla da je ovaj period je poziv na solidarnost i zajedničko delovanje u našoj borbi protiv neprihvatljivog kršenja osnovnih prava čoveka.

„U Ministarstvu poljoprivrede odlučili smo da se pridružimo ovoj kampanji kako bismo ovu kampanju pojačali uzbudljivim naslovom „Žena je vrednost, stop nasilju“. Ovo nije prosto samo govor, već jasan poziv da se podigne svest o pravima žena i da se zaustavi svaki oblik nasilja nad njima“, rekla je zam. Seketar Çerkini. Takođe, istakla je da ova kampanja ima za cilj da senzibilizira javnost o pitanju nasilja nad ženama, fokusirajući pažnju na njihova prava.

Ova kampanja nije samo napor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, već zajednički znak naše posvećenosti društvu u kojem su rodna ravnopravnost i poštovanje ljudskih prava od suštinskog značaja.

S druge strane, rukovodilac Jedinice za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije pri MPŠRR-a Emine Keljmendi rekla je da njihova inicijativa u okviru kampanje „16 Dana aktivacije protiv rodno zasnovanog nasilja“ takođe podvlači dve važne ideje za borbu protiv nasilja nad ženama, da žrtve nikada ne treba kriviti i da su organi za sprovođenje zakona odgovorni da ih zaštite u skladu sa zakonom.

Inače, inicijativa MPŠRR-a ove kampanje zasniva se na Zakonu o zaštiti od diskriminacije, kao i na Uredbi VRK-NR.03/2017 o institucionalnim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije u Vladi i opštinama.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31