MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Produžava se rok do 14. decembra za prijavljivanje za grantove u poljoprivredi

27.11.2023

Priština, 27. novembar 2023. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, konkretnije Agencija za razvoj poljoprivrede, produžilo je rok za prijavu za mere podrške u okviru Programa ruralnog razvoja – Grantovi 2023 do 14. decembra 2023. godine.

Dok, sve procedure prijave i potrebna dokumentacija ostaju iste i za sve njih Agencija za razvoj poljoprivrede pripremila je smernicu za podnosioce prijava, koji svi zainteresovani mogu pronaći na sajtovima www.azhb-ks.net i www.mbpzhr-ks.net. Takođe, svi zainteresovani se mogu informisati u Regionalnim kancelarijama ARP-a.

U pozivu za podnošenje prijava, koji će biti otvoren do 14. decembra 2023. godine do 16:00 časova, svi zainteresovani se mogu prijaviti putem onlajn veb-modula na sajtu ARP-a www.azhb-ks.net na kom se nalazi link: „Online prijava za PRR“ koji šalje u modulu za onlajn prijavu. U ovom veb-modulu se registruje projekat, kao i učitavaju se sva potrebna dokumentacija za prijavu.

Inače, budžet za ove mere podrške za ruralni razvoj ove godine dostiže 24.627.000,00

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31