MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci: Mere podrške MPŠRR-a jačaju poljoprivredni sektor

27.11.2023

Priština, 27. novembar 2023. – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Faton Peci, kroz svoje posete Opštini Peć i Mitrovica, izbliza je sagledao investicije realizovane kroz programe podrške MPŠRR-a, koje su uticale na razvoj i jačanje poljoprivrednika u ovim krajevima.

„Zajedno sa desetinama farmera srdačno me je dočekao Taulant Kastrati, sa kojim smo razgovarali o sektoru mleka, mogućnostima i potrebama. Taulant Kastrati iz sela Grabovac u opštini Peć je korisnik granta u iznosu od 84.968,75 evra za povećanje kapaciteta sabirne tačke za mleko. Ovaj grant je omogućio Taulantu da kupi novu opremu i poveća broj farmera sa kojima sarađuje“, rekao je ministar Peci, ukazujući da preko 5 sabirnih punktova u selima Raušić, Grabovac, Vranovac, Isnić i Terstenik, u proseku 50 do 200 litara dnevno od jednog farmera.

Između ostalog, on je obavestio farmere ovog kraja da će ulaganja MPŠRR- a će se povećavaju u kontinukitetu, u cilju jačanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora, povećanja proizvodnje i produktivnosti u poljoprivredi. „Ulaganja u sektor mleka i mesa vredna više od 16 miliona evra nastaviće se kroz Program grantova za 2023. godinu, gde je konkurs otvoren do 14. decembra“, naglasio je ministar Peci.

Takođe, ulaganja u fizička sredstva poljoprivrednih ekonomija takođe će biti u fokusu kroz PRR 2023, gde će se ovom prilikom više informisati o mogućnostima ulaganja u ovaj sektor i da se vidi uspeh investicija koje su poljoprivrednici ostvarili kroz ovu meru, ministar Peci posetio farmu porodice Ramadani iz Šipolja Mitrovice u selu Brobonić. „Porodica Ramadani je korisnik granta u iznosu od 65.093,38 evra, za ulaganja u fizička sredstva poljoprivrednih ekonomija za proizvodnju mesa / uzgoj teladi za tovljenje. Trenutno uzgajaju 25 grla krava i 30 grla teladi; ali ponekad i više“, rekao je on i dodao da su posvećeni da svim kapacitetima koje imaju služe razvoju poljoprivrede.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31