MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik Ministar Lazar Radulović posetio je poljoprivrednike u opštini Istok

30.01.2024

Priština, 30. januar 2024. – Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Lazar Radulović boravio je u zvaničnoj poseti opštini Istok, konkretno u selu Dobrushe, u kom slučaju je posetio porodičnu farmu Nedžada Rastodera, gde poseduje 50 grla koza.

Zamenik ministra Radulović je izbliza sagledao rad porodice Rastoder, koja je po njemu perspektivna farma, i podstakao ih da se prijave na programe podrške MPŠRR-a, kako bi ispunili svoje potrebe za povećanjem broja koze i tako zapošljavaju druge ljude.

Porodica Rastoder bavi se proizvodnjom kozjeg mleka i sira. Takođe, tokom ovog dana, zamenik ministra Radulović je obišao i gazdinstvo Ifeta Šabovića koji se bavi uzgojem voća, gde se u njegovom imanju nalazi voćnjak sa 246 sadnica šljiva i jabuka. Ubuduće Ifet namerava da se bavi preradom voća.

Zamenik ministra MPŠRR-a Lazar Radulović obećao im je da će MPŠRR pomoći svim domaćim poljoprivrednicima uopšte kako bi imali priliku da pokrenu i osnaže perspektivna preduzeća.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30