MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zam. Ministra Demelezi učestvuje u pokretanju Programa za jačanje ruralnih ekonomija kroz poljoprivredu (EREA)

22.02.2024

Priština, 22. februar – Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Imri Demelezi učestvovao je u pokretanju Programa za jačanje ruralnih ekonomija kroz poljoprivredu (EREA). Program EREA je trogodišnji projekat finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje i implementiran od strane Švajcarskog Caritasa na Kosovu.

Ovaj projekat, između ostalog, ima za cilj jačanje ruralnih ekonomija u poljoprivredi jačanjem lanaca vrednosti, povećanjem rodne i socijalne uključenosti u poljoprivredi, jačanjem savetodavnih usluga i organske poljoprivrede, kao i zalaganje za politike korisne za sektor.

Zam. Demelezi, ovom prilikom je istakao da je MPŠRR-a, kroz svoju politiku, uspelo da poljoprivredu uspostavi kao prioritetni sektor za ekonomiju zemlje. Govoreći o godišnjem povećanju državnog budžeta za poljoprivredu i odlukama o povećanju subvencija u okviru Programa direktnih plaćanja za naše poljoprivrednike, on je izrazio i zahvalnost Austrijskoj razvojnoj agenciji na kontinuiranoj podršci ovom sektoru sa konkretnim i održivim rezultatima.

Sa svoje strane, ambasador Austrije na Kosovu Georg Schnetzer izrazio je sreću zbog početka ovog programa, ističući da je ovo ujedno i dokaz prijateljstva i partnerstva dve zemlje i još jedan korak ka održivom razvoju ruralnog razvoja Kosovske poljoprivrede.

Inače, tokom prezentacije Programa je istaknuto da EREA obuhvata 12 opština Republike Kosovo i da su u implementaciji uključena mnoga poljoprivredna udruženja i lokalne organizacije i različiti agrobiznisi.

Opštine korisnice će biti: opština Kamenica, Vitina, Priština, Podujevo, Prizren, Suva Reka, Dragaš, Gračanica, Štrpce, Ranilug, Peć, kao i opština Novo Brdo.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30