MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obeležen je 21. mart - Međunarodni dan šuma

21.03.2024

Priština, 21. mart 2024 – U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu – FAO danas je obelezio 21. mart – Medunarodni dan šuma, koji je ove godine odrzao tema "Šume i inovacije: Novo rešenje za bolji svet".

Kjo Ovaj dan obelezen je u šumama Blinaje predstavljanjem najnovijih tehnologija i inovacija koje transformišu mogucnosti i efikasnost u pracenju i upravljanju šumskim resursima.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci rekao je da se Kosovo pridruzuje globalnom obelezavanju Medunarodnog dana šuma, kao proslavi koju su najavile Ujedinjene nacije i koja ima za cilj podizanje opšte svesti o ulozi i znacaju šuma. „Ove godine, tema obelezavanja ovog dana je „Šume i inovacije: Novo rešenje za bolji svet“, pa cemo videti i koje su inovativne mogucnosti za zaštitu i ocuvanje naših šuma“, rekao je ministar Peci.

Ucesnici ovog dogadaja, šumarski strucnjaci i profesionalci, studenti, zvanicnici, poznavaoci i ljubitelji šuma imali su priliku da vide demonstraciju inovativne tehnologije koju poseduje Kosovska agencija za šumarstvo, koja sluzi za planiranje, pracenje i korišcenje šuma, razvoj analiza i procena pojedinih šumskih površina, kao i prednosti koje one donose u realizaciji svakodnevnih aktivnosti u sektoru šumarstva.

Tokom programa obelezavanja Medunarodnog dana šuma odrzana je i prakticna demonstracija funkcija i upotrebe dronova, nocnih dvogleda, GPS-a, zamka kamera i merenja u šumarstvu.

Ova demonstracija je izvedena uz podršku eksperata iz programa koji FAO sprovodi na Kosovu pod nazivom „Podrška jacanju odrzivog i višenamenskog upravljanja šumama za poboljšanje ruralnog zivota i adresiranje klimatskih promena na Kosovu“.

Inace, ovaj program, koji sprovodi FAO u saradnji sa MPŠRR i Agencijom za šumarstvo Kosova, finansiran iz Evropske unije i Švedske i ima za cilj stvaranje kapaciteta za održivo upravljanje šumama na Kosovu.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31