MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

MPŠRR prihvata dva drona fondacija od FAO-a

30.08.2023

Priština, 30. avgust – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, tačnije Agencija za šumarstvo Kosova, na zvaničnoj ceremoniji primili su dva drona – donaciju iz programa „Podrška u jačanju održivog i višenamenskog upravljanja šumama na Kosovu“,finansirana od Ambasade Švedske u Prištini i Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija – FAO.

Faton Peci, ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je na ceremoniji prijema-primopredaje ovih dronova rekao da je ova pomoć veoma značajna za sektor i za postizanje zajedničkih ciljeva koje imamo sa našim partnerima. „Preko upotrebe savremene tehnologije u zaštiti i upravljanju šumama,poput ovih dronova sa izuzetnim mogućnostima i performansama, imaćemo bolje mogućnosti za praćenje korišćenja šuma sa posebnim osvrtom na identifikaciju i prevenciju bespravne seče šuma i njihovo očuvanje kao nacionalno dobro“, rekao je između ostalog ministar Peci.

S druge strane, Naser Krasniqi, lokalni predstavnik FAO-a u prisustvu ministra Pecija, demonstrirao je rad dronova koji imaju izuzetne performanse, kao i da nude visoke kapacitete za praćenje i snimanje za različite analize šumskih terena.

Inače, pre isporuke ovih uređaja, program FAO-a je organizovao četvorodnevnu obuku za osoblje Agencije za šumarstvo Kosova koje će biti odgovorno za korišćenje ovih dronova. Obuka je imala za cilj da informiše za pravne procedure i aspekte potrebne za njihovu upotrebu na Kosovu, kao i tehničke teme o mogućnostima i načinu njihovog korišćenja u šumarstvu

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31