REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede podržava projekat kanala za navodnjavanje u opštini Junik

25.07.2019

Priština, 25. jul 2019. – Investicije Ministarstva poljoprirede, šumarstva i ruralnog razvoja u rehabilitaciju i proširenje sistema za navodnjavanje u opštinama nastavljaju da rastu iz godine u godinu. Za realizaciju projekta izgradnje brane i kanala za navodnjavanje u opštini Junik, MPŠRR je potpisalo Memorandum o razumevanju sa ovom opštinom, koji će uticati na razvoj poljoprivrede u ovoj oblasti.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Dijana Živić rekla je da su ulaganja u sisteme za navodnjavanje investicije koje se najbrže isplate i da će MPŠRR-a nastaviti ulaganja u izgradnju kanala za navodnjavanje i proširiti postojeće sisteme širom opština na Kosovu, kako bi se uključile i nove oblasti pod navodnjavanjem, te da  će ovo biti prioritet za ministarstvo iz godine u godinu.

“Navodnjavanje doprinosi povećanju prinosa i stabilizaciji biljne proizvodnje. Najveća prednost sistema za navodnjavanje je u osiguravanju visokog prinosa i kvalitetne proizvodnje, nezavisno od klimatskih uslova u godini, MPŠRR-a ima za cilj da nastavi sa investicijama u sisteme za navodnjavanje” rekla je Živić.

Agron Kuçi predsednik opštine Junik, zahvalio se ministarki na kontinuiranoj podršci MPŠRR-a u poboljšanju poljoprivrednog sektora  u ovoj opštini. On je rekao da  su investicije u sistem za navodnjavanje neophodne za razvoj poljoprivrede u ovoj opštini.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30