MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci je učestvovao na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Plovdivu, Bugarska

20.02.2024

20.02.2024 Priština, 20. februar 2024. – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, na poziv ministra poljoprivrede i hrane Bugarske Kiril Vatev, učestvovao je na svečanom otvaranju Međunarodnog poljoprivrednog sajma, koji je održan u Plovdivu, Bugarska, gde je, uz ministra Vatev, na ovom sajmu bila je i potpredsednica Ilijana Lotova.

Na ovom sajmu sa preko 40.000 posetilaca, koji je sveobuhvatna izložba poljoprivrede, koja obuhvata nauku, tehnologiju, opremu, proizvode, inovacije i usluge, učestvuju i kompanije sa Kosova.

Ovom prilikom, Ministar PŠRR-a Faton Peci ocenio je da ovakvi sajmovi utiču na povećanje saradnje dve zemlje.

„Uključivanje kompanija sa Kosova dodaje vrednu međunarodnu dimenziju sajmu, podstičući međukulturnu razmenu i promovišući ekonomsku saradnju. Takođe, organizacija ovog sajma služi kao snažna reafirmacija pozitivnih odnosa i duha saradnje između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i bugarske kolege“, rekao je ministar Peci.

Između ostalog, on je naglasio da ovaj dobro koordiniran napor ne samo da podvlači zajedničku posvećenost uspehu sajma, već odražava i širu posvećenost bilateralnoj saradnji u sektoru poljoprivrede.

Inače, predstavnik MPŠRR-a održao je detaljnu prezentaciju pred publikom na sajmu, sa temom: „Primena nauke u zaštiti poljoprivrednih kultura“, gde je istaknuta ključna uloga naučnog napretka u zaštiti poljoprivrednih praksi, pružajući sveobuhvatan pregled inovativnih istraživačkih pristupa, tehnologije i inovativne istraživačke inicijative.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31