REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci sa odlukama za zaštitne mere za poljoprivredne proizvođače

20.04.2021

Priština, 20 aprila 2021

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci potpisao je trideset dve odluke (32), kojima se omogućava registracija preparata za zaštitu bilja (PZB). Prema ovim odlukama se utvrđuje koji proizvodi smeju da se uvoze, trguju i koriste za zaštitu biljaka od različitih bolesti i štetočina.

Ministar Faton Peci je posvećen da kontinuirano, kroz razne mere koje će se preduzimati kao rukovodilac ovog ministarstva, štiti proizvođače u zemlji, kako bi se njihova proizvodnja razvijala i ojačala, u skladu sa zaštitnim merama u svakom periodu.

U suprotnom, sve odluke potpisane od ministara, prema redovnim procedurama, biće objavljene u Službenom listu Republike Kosovo, gde će imati pristup sve zainteresovane strane  za  ove registre.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30