MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Kosovo i Bugarska sa sporazumom o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

25.01.2024

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci potpisao je sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sa ministrom poljoprivrede i hrane Bugarske Kiril Vatev. Ovaj sporazum je potpisan danas na bilateralnom sastanku dva ministra, gde je ovom prilikom ministar Peci istakao da je ovaj sporazum nastao kao rezultat prijateljskih odnosa i opredeljenja za održavanje partnerskih odnosa sa zemljama Evropske unije.

„Ovim memorandumom nameravamo da intenziviramo saradnju u važnim oblastima kao što su: hrana, stočarstvo, uzgoj biljaka, vinogradarstvo i proizvodnja vina, ruralni razvoj, ribarstvo i akvakultura, lekovito bilje i organska poljoprivreda“, rekao je ministar Peci i dodao da u cilju povećanja ljudskih kapaciteta, sprovodiće se istraživanja i obuka, kao i razmena stručnosti i iskustva u poljoprivrednoj tehnologiji. Na ovom zajedničkom sastanku, ministar Peci i njegov bugarski kolega Kiril Vatev razgovarali su i o koordinaciji razvojnih politika na međunarodnom nivou, kao dve prijateljske zemlje.

Pored ove diskusije, ministar Peci je upoznao bugarskog kolegu sa opštim dešavanjima u poljoprivrednom sektoru na Kosovu, kao i sa ovogodišnjim razvojnim politikama. Takođe, on naglasio je da je fokus ovih politika i stvaranje saradnje sa evropskim državama, u cilju unapređenja sektora prema evropskim standardima.

Između ostalog, on sezahvalio ministru Kiril Vatev na podršci koju je Bugarska dala Kosovu u mnogim oblastima, uključujući poljoprivredu i ruralni razvoj.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30