MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ekskluzivna akcija ministra Pecija

07.05.2023

Priština, 7. maj 2023. - Danas u ranim jutarnjim časovima, ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, u pratnji izvršnog direktora AHV Flamura Kadrijua i veterinarskih inspektora, obišao je prostore u blizini Pijaca vozila u Prištini koja se koriste za trgovinu i ilegalno klanje stoke. 

I posle četvrt veka slobode i trgovine, varvarskog klanja živine, kao i ugrožavanja javnog zdravlja, ministar Peci je rekao da se svemu tome mora stati na kraj, pa je pozvao opštine da ispune svoju zakonsku obavezu u ovom slučaju. 

Ministar Faton Peci bio je nicijator ove akcije, koji je rekao da ovakve aktivnosti bez higijenskih uslova ugrožavaju zdravlje građana. „Bio je moj interes da razgovaram sa svima koji posećuju ove prostore za prodaju i klanje stoke kako bismo zajedno našli rešenje da se ove akcije ne ponove. Založiću se da zajedno sa gradonačelnicima opština pronađemo zajedničko rešenje jer scene klanja i krvoprolića na javnim prostorima pored ulica ne pripadaju evropskim društvima. Ovaj problematici zainteresovan sam da napravim najbolje rešenje bez štete bilo kojoj društvenoj grupi. Od gradonačelnika opština tražiću da se preduzmu radnje za dodelu lokacija, registraciju od opštine, zatim da se nosilac registruje kao subjekt u ARBK-MINT i nakon ovih koraka takođe ću završiti registraciju ili licenciranje u AHV“, rekao je ministar Peci, dodajući da će nakon toga ove lokacije ući u nacionalne planove službenih kontrola AHV, gde bi u okviru njih bio dozvoljen promet prehrambenih proizvoda u posebnim prostorima, uz poštovanje uslova koje moraju da ispunjavaju. Klanje je dozvoljeno samo u licenciranim klanicama ni u jedno drugo mesto.  

Od ovakvih radnji bez ikakve higijenske kontrole, postoji i veliki broj mikrobioloških faktora koji inficiraju/kontaminiraju meso koje se ekstrahuje iz živine zaklane u nehigijenskim uslovima, izlažući prašini, dimu vozila i mnogim drugim nečistoćama. 

Stoga, i od onih koji trguju do kupaca moraju da shvate da je ovakav vid kupovine opasana zao veterinarsko zdravlje (živinski fond), ali pre svega za zdravlje ljudi.  

MPŠRR posvećena je u očuvanju zdravlja i blagostanja građana! 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30