REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenici ministra

Vesel KrasniqiZamenik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Vesel Krasniqi rođen je 03.03.1973. godine u selu Banjë, opština Mališevo.
Osnovnu školu završio je u školi "Naim Frashëri" 1988. godine, a srednju školu završio je u školi "Avdyl Frashëri" u Mališevu 1992. godine.

Završio je studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini 2000. godine, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, smer javnih finansija, 2012. godine.

Radno iskustvo:

Od 01.09.2000.-01.09.2001. godine je službenik za turizam u Direkciji za ekonomiju, budžet i finansije u opštini Mališevo;

Od 01.06.2003.-09.11.2005. godine je Šef Inspektorata u Direkciji za ekonomiju, budžet i finansije u opštini Mališevo;

Od 09.11.2005.-21.01.2008. godine je Šef trezora u Direkciji za ekonomiju i finansije u opštini Mališevo;

Od 21.01.2008.-29.09.2017. godine je Direktor za ekonomiju, budžet i finansije u opštini Mališevo"


 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31