MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Žene u poljoprivredi, nova perspektiva za održivi razvoj

26.05.2023

Priština, 26. maj 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Fatona Pecija dočekan za njegovu sledeću terensku posetu od Šprese Tafa, koji se već 5 godina zajedno sa porodicom uzgajaju plod Physalis ili Golden Berry-zlatne bobice, retkog i specijalno voće za poljoprivredne kulture. 

Ovo egzotično voće, koje kada se osuši udvostručuje vrednost i ima veću trajnost, koristi se i sveže u desertima, salatama i sladoledu. Sa Zlatnim bobicama, gđa. Tafa je zasadila 1,5 hektara površine, dok na 60 ari uzgaja bundeve za seme. 

Ministar PŠRR-a Faton Peci je ovom prilikom rekao da je poseta farmi Šprese dobra prilika da se sazna više o uzgoju zlatne bobice. „Mi kao ministarstvo nastavićemo da podržavamo naše poljoprivrednike da diversifikuju svoje proizvode. Uzgoj ove vrste voća zahteva posebnu posvećenost i Shpresa sa njenom porodicom su veoma dobar primer uspešnog farmera“, rekao je među otalog. G.Peci.  

Shpresa je korisnik granta vrednog oko 100.000,00 evra u Meri I, sektor 1.4 „Skladište za skladištenje voća i povrća“, dok u budućnosti ima za cilj proširenje magacina za skladištenje, sušenje i skladištenje ovog voća, u kako bi se završio lanac snabdevanja i dodao vrednost proizvodu koji gaji. Shpresa, u ovom magacinu će prihvatati od drugih uzgajivača, planinsko voće, pečurke, šipurak i slično voće. 

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30