REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik ministra Imri Demelezi učestvuje na virtuelnom sastanku koju organizuje Evropska komisija na Kosovu

20.05.2021

Priština, 20. maja 2021. – Danas, zamenik ministra Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i ruralnog razvoja - MPŠRR-a g. Imri Demelezi je učestvovao na virtuelnom sastanku koji je organizovala Evropska komisija na Kosovu - Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo. Sastanak se održava kao deo političkog dijaloga u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja.

Zvaničnici MPŠRR-a i Agenciji za hranu i veterinu - AHV-a sa predstavnicima odgovornih Departamenata za oblast razmatranih poglavlja doprineli su tokom celodnevnog sastanka pitanjima i diskusijama za preliminarne izveštaje.

Tokom ovog sastanka, naglašena je važnost poboljšanja bezbednosti hrane na Kosovu, na osnovu jedanaestog poglavlja za poljoprivredu i ruralni razvoj, dvanaesto poglavlje za bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitariji i trinaesto poglavlje za ribarstvo.

Kao MPŠRR, mi vrlo pažljivo ćemo pratiti razvoj svakog odgovornog sektora kako bismo poboljšali trenutnu situaciju i ujedno zahvaljujemo Evropsku komisiju na njihovom doprinosu, posebno do nivou procesa digitalizacije AHV-a, i kontinuiranoj podršci MPŠRR-u , proces koji će u velikoj meri doprineti usklađivanju naših standarda sa standardima EU, i ovo će biti kao prvo doprinos za poljoprivrednike, naš proizvod i potrošači sa obe strane, Kosova i EU-a.

Vlada Kurti II, Ministarski Kabinet, je posvećen za podizanje standarda, podrške, pune transparentnosti i politike koje u potpunosti podudaraju-zadovoljavaju potrebe poljoprivrednika, ostalih operatera prehrambenih lanaca, zaštite životne sredine i zdravlja potrošača.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31