MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik ministar Ramadani prisustvovao je 14. godišnjem radnom forumu ministara poljoprivrede iz jugoistočne Europe

17.11.2020

Priština, 17. studenoga 2020. - Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Nehat Ramadani, učestvovao je na 14. godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede iz jugoistočne Europe (JIE). Teme diskusija na ovom sastanku na ministarskom nivo bile su, između ostalog, regionalna saradnja i upravljanje prirodnim resursima u vreme pandemije.

S tim u vezi zamenik. Ministar Ramadani rekao je da vlada Republike Kosovo pragmatičan pristup pokušava da normalizuje, ali i da poboljša stanje farmera, posebno tokom pandemije COVID-19. “Kao korak koji ovde treba potencirati, moram da naglasim dvostruko plaćanje subvencija, koje sada realizujemo, tako da se svakom farmeru ne samo subvencioniše, već mu se i pomaže  kad mu je najpotrebnije”, rekao je dalje zm. Ministar Ramadani.

Ujedno, Na ovom forumu je razgovarano i o zadnjim  kretanjima u poljoprivrednoj politici u kontekstu procesa približavanja politikama Europske unije i pandemiji u pretpristupnim zemljama. “Kao najmlađa zemlja u Europi, i dalje smo orijentisani ka europskom Kosovu, radeći na stvaranju mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima kroz ruralnu diverzifikaciju, približavajući tako naš poljoprivredni sektor sa onim zemaljama velike europske porodice.”/ “,rekao je dalje zm. ministar Ramadani.

Ovaj sastanak zajednička je organizacija između Stalne radne grupe za ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Europi i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodoprivrede Republike Srbije.

Na kraju ovog sastanka svi su se učesnici složili da daju svoj doprinos zaključcima sastanka.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30