MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Rikalo: MPŠRR će ulagati u promociju poljoprivrednih proizvoda

27.02.2018

Priština – 27. februar, 2018. - Ministar Poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo primio je danas predstavnike Mreže međunarodnih marketinških agencija "M & CSAATCHI", sa kojima je razgovarao o mogućnostima promocije kosovskih poljoprivrednih proizvoda preko ove mreže.

Tokom sastanka ministar Rikalo je prisutne upoznao sa stanjem u poljoprivrednom sektoru, sa posebnim akcentom na ulaganja MPŠRR poslednjih godina u promociji poljoprivredne proizvodnje i poboljšanju kvaliteta proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

On je naglasio da će se ministarstvo i u narednom periodu fokusirati na ulaganja u promociji poljoprivrednih proizvoda, posebno u sektorima sa mogućnošću povećanja proizvodnje koja će usloviti poboljšanu konkurentnost poljoprivrednih proizvodjača kao i povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda.

Izmedju ostalog na sastanku je bilo reči o oblicima i načinu saradnje na promociji poljoprivrednih proizvoda na međunarodnom tržištu, koji bi uticali na rast izvoza.

Aneil Bedi, jedan od partnera Mreže medjunarodnih marketinških agencija "M & CSAATCHI", se zahvalio ministru na spremnosti za saradnju i upoznao ga sa oblicima na koji je mreža spremna da promoviše kosovske poljoprivredne proizvode. On je istakao da su partneri mreže fokusirani na rešavanje najizazovnijih i najvažnijih problema sa kojima se susreće stanovništvo u zemljama u razvoju.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30