REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Pokrenut je Agromarketks, on line tržište za kosovske poljoprivrednike

20.05.2021

Priština, maj 2021

Poljoprivrednici Republike Kosovo će sada imati na raspolaganju svoje online tržište na kojem će im biti lakše da prodaju svoje poljoprivredne proizvode. Platforma AgromarketKS je najnoviji digitalni projekat koji će doći kao pomoć poljoprivrednicima i funkcioniše kao online zeleno tržište. Ova platforma je razvijena u okviru projekta „Razvoj zajednice za unapređenje dobrobiti i izgradnju poverenja“ koji podržava Japanska Agencija za Međunarodnu Saradnju (JICA). Ovom prilikom, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja poziva sve poljoprivrednike, potrošače, komercijalna i poljoprivredno-prerađivačka preduzeća da koriste ovu platformu u cilju promocije i konzumiranja lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

Svi proizvođači povrća, voća, sitnog voća, kao i prerađivači mlečnih proizvoda i drugih prehrambenih proizvoda mogu da koriste ovu platformu, koja im daje mogućnost prodaje na bilo kom mestu na Kosovu, a ne samo unutar opština u kojima deluju.

Agromarket KS platformu će moći lako upotrebljivati kako prodavci tako i kupci. Platforma je pokrenuta tokom maja 2021. Svi poljoprivrednici su pozvani da se registruju i kreiraju profil i predstave proizvode koje nude. S druge strane, kupci, bilo da su pojedinci ili preduzeća, takođe su pozvani da se registruju kako bi uspostavili direktan kontakt sa poljoprivrednicima. Agromarket KS će raditi 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji.

Projekt Agromarket KS dodatna je podrška poljoprivrednicima pogođenim pandemijom COVID-19. Projekat sprovode Privredna Komora Žena Kosova - G7 i kompanija za poslovno savetovanje Sigma BMC. Projekat takođe ima podršku predstavnika udruženja poljoprivrednika, lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz opština Đakovica, Suva Reka, Štrpce i Parteš, koje je JICA obučila u poslednje tri godine i imaju ulogu veze između poljoprivrednika i projekta.

Da bi se osigurala održivost platforme i stalna podrška poljoprivrednika i promocija lokalnih proizvoda, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja obećalo je da će nastaviti podržavati ovaj projekat nakon završetka podrške JICA-e.

Budite informisani o projektu prateći platformu društvenih medija Agromarket KS na Facebook-u i Instagramu www.agromarketks.com.


 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31