REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Počinju pripreme za kampanju žetve - vršidbe

05.07.2019

Priština, 04. juli 2019. godine - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, u saradnji sa drugim strankama u vezi sa ovim procesom, pripremili se za početak i realizaciju kampanje za žetvu - vršidbu za  2019. godinu. 

U cilju bolje koordinacije radova, predstavnici MPŠRR-a održali su zajednički sastanak sa predstavnicima opštinskih direkcija za poljoprivredu, Udruženja proizvođača pšenice i predstavnicima Udruženja  Mlinara. 

Tokom ovog sastanka, strane uključene u ovaj proces dogovorile su se da ne započnu žetvu – vršidbu  pre pune zrelosti žita, a pored toga, opštinske direkcije za poljoprivredu će podnositi izveštaje MPŠRR, odnosno centralnoj komisiji za praćenje žetve- vršidbe za 2019. godinu , jednom nedeljno u vezi sa napretkom žetve - vršidbe u njihovim opštinama. 

Ovom prilikom, na osnovu trenutne cene naftnih derivata, rezervnih delova za rezervne delove auto-komobajna i situacije razvoja  žitarica, MPŠRR, predstavnici DKB-a, predstavnici Udruženja proizvođača pšenice i predstavnici Udruženja  Mlinara su predložili da bi stvarna cena žetve - vršidbe za 2019. godinu bi bila 100 evra po hektaru (podrazumijeva se da je cena žetve - vršidbe određena sporazumom između farmera i auto-komobajnera).

Inače, na čitavoj teritoriji Kosova, ovogodišnje žitarice su zasađene 50 hiljada hektara, dok MPŠRR podržava uzgajivače uzgajivaće žita i seme pšenice putem direktnih plaćanja.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31