MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede organizovalo je obuku za početak perioda za prijavu - subvencije

07.09.2021

Priština, 7. septembar 2021 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, u nastavku priprema za objavljivanje Poziva za podnošenje prijava za direktna plaćanja 2021 - subvencije, organizovalo je danas onlajn obuku sa svim službenicima opštinskih direkcija za Poljoprivredu  i službenici za direktna plaćanja  u Agenciji za razvoj poljoprivrede, koji će biti uključeni u proces prijave.

Tokom ove obuke, odgovorni zvaničnici su obavešteni da je nakon usvajanja Programa direktnih plaćanja 2021, od ministra MPŠRR Faton Peci i potpisivanja i stupanje na snagu Administrativnog uputstva br. 07/2021, sve administrativne i pravne procedure za početak faze prijave su ispunjene. Osim toga, upoznati su sa svom pratećom dokumentacijom neophodnom za proces prijavljivanja.

Tokom ovog organizovanja zatraženo je da se poštuju mere protiv COVID-19, u skladu sa odlukama Vlade.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31