REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarka Živic ucestvuje na 12. Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu u Berlinu

16.01.2020

Tokom 12. Globalnog foruma za hranu i poljoprivredu (GFFA) ministarka Živic ucestvovace na panel diskusiji „Da li IPARD ukazuje na stvari koje treba bolje raditi?“ u organizaciji Federalnog ministarstva za hranu i poljoprivredu Nemacke i Stalne radne grupe (SWG).

Ministarka Živic tokom svoje posete Berlinu takode ce prisustvovati otvaranju 85. medunarodne „Zelene nedelje“ u okviru koje ce ucestvovati na Medunarodnoj ministarskoj konferenciji „Buducnost globalne proizvodnje svinjskog mesa pod pretnjom africke svinjske groznice“ koja ce okupiti predstavnike vlada i institucija, kljucnih medunarodnih organizacija i važnih aktera.

Sajam "Zelena nedelja" je najznacajnija manifestacija u oblasti agrarne politike, koja ima veliki marketinški i politicki znacaj, kojom se pocetkom svake godine najavljuju glavni pravci i strateški ciljevi poljoprivrede u svetu.

U okviru brojnih sesija, ministri poljoprivrede i predstavnici medunarodnih organizacija na sajmu ce diskutovati o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se poljoprivrede danas susrecu.

Sajam „Zelena nedelja“, spada u najvece medunarodne sajmove tog tipa i svake godine okupi više od 1.500 izlagaca i veliki broj posetioca. Sajam se održava od 16. do 26. Januara 2020. godine u Berlinu. 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31