MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci učestvovao je u početku kampanje „Sprečimo besnilo, čuvajmo zdravlje“.

27.05.2024

  Priština, 26. maj 2024. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, preko Agencije za hranu i veterinu, započelo je kampanju „Sprečimo besnilo, čuvajmo zdravlje“, koja ima za cilj podizanje svesti o bolesti besnila i merama koje se preduzimaju za sprečavanje na Kosovu. Ova bolest je zoonoza, prenosi se sa životinja na ljude i je smrtonosno.

Agencija za hranu i veterinu razvija ovu aktivnost u dve faze – onu prolećnu i jesenju, sada kao aktivnost sa sopstvenim sredstvima, uprkos prethodnim godinama kada je ovu aktivnost je finansirana od strane Evropske Unija.

Ovom prilikom, na početku ove kampanje, učestvovao je i ministar PŠRR-a Faton Peci, koji je istakao da se ovom akcijom pokazuje posvećenost javnom zdravlju i dobrobiti zajednice.

Inače, vakcinacija se vrši distribucijom mamaca za vakcinu iz vazduha avionima a i ručno, kako bi se obezbedila potrošnja vakcina od strane divljih životinja.

Prema statistikama, u svetu svakog dana umire 160 ljudi, dok za godinu dana umre 59.000 ljudi. Poslednji zabeležen slučaj na Kosovu datira iz 2007. godine, dok na Kosovu trenutno ne postoji nijedan slučaj ove zoonoze.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31